Pogoji uporabe

Z naročilom storitev podjetja Mikro Namig d.o.o. (v nadaljevanju Namig) in partnerjev podjetja Namig se strinjate in se zavežete, da boste sprejeli in spoštovali pravila in pogoje podjetja Namig, ki so opisani v Pogojih uporabe (v nadaljevanju Pogoji).

Storitve, ki jih podjetje Namig ponuja pod Pogoji, vključujejo različne produkte in storitve, da lahko prodajate in promovirate produkte in storitve svojim strankam na spletu (Spletne storitve), in/ali osebno (POS storitve). Takšne storitve podjetje Namig ponuja v teh Pogojih kot storitve (v.nd. Storitve). Vse nove funkcije ali orodja, ki bodo dodane obstoječim Storitvam bodo prav tako predmet teh Pogojev. Trenutno verzijo lahko vedno pregledate na www.guytogo.com. Podjetje Namig si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni Pogoje in spremembe objavi na prej omenjeni spletni strani. Priporočamo vam, da od časa do časa pregledate, če je prišo do sprememb, ki se nanašajo na vas. 

Pogoje morate prebrati se z njimi strinjati in jih sprejeti, vključujoč s Pravilnikom uporabe in Pravilnikom o zasebnosti preden naročite Storitve in postanete uporabnik storitev podjetja Namig. 

Podjetje Namig lahko vsakodnevno zavoljo pomoči uporabnikom izdaja publikacije, napotke in nasvete, ki niso pravno zavezajujoči. Prosimo, da si Pogoje in vse k njim zavezajujoče dokumente preberete saj se z uporabo Storitev strinjate in sprejemate te Pogoje. Občasno preverite Pogoje.  

Uporabniški račun

 1. Storitve lahko uporabljate izključno če ste polnoletna oseba v državi v kateri prebivate ali iz katere uporabljate te Storitve.
 2. Za uporabo Storitev se morate registrirati v uporabniški račun podjetja Namig (v.nd. Račun), 
 3. Posredovati morate polno legalno ime, priimek, trenutni naslov prebivališča, telefonsko številko, veljaven email naslov, informacije o podjetju in vse druge podatke ki so potrebne za uspešno registracijo. Podjetje Namig lahko zavrne katerokoli prošnjo za registracijo Računa iz kateregakoli razloga ali zapre že obstoječ Račun po lastni presoji. 
 4. V Računu prejmete dostop do svojega uporabniškega vmesnika (v.nd. Hub). Hub je razdeljen na operacijski del (v.nd. Sistem) in javni profil (v.nd. Trgovina), ki je viden vsem uporabnikom svetovnega spleta (razen Materiala, ki je namenjen izključno vašim naročenim uporabnikom in podrednim pravicam). 
 5. Strinjate se, da podjetje Namig uporablja email naslov kot primarno metodo za komunikacijo. 
 6. Sami ste odgovorni, da geslo Računa skrbno varujete. Podjetje Namig ne more in ne bo odgovorno za škodo, ki nastane zaradi izgube gesla. 
 7. Sami ste odgovorni za vso dejavnost in vsebino kot so slike, videi, fotografije, grafike, pisan tekst, video datoteke, kode, informacije ali naloženo, zbrano, zgenerirano, shranjeno, prikazano, posredovano, predvajano, razstavljeno vsebino (v.nd. Material) uporabniškega Računa.
 8. Vaš Račun bomo nemudoma in izključno po lastni presoji zaprli v kolikor boste kršili ali zlorabili kateri koli člen Pogojev, Pravilnika uporabe in Pogojev zasebnosti. 
 9. Oseba, ki se naroči na Storitve bo pogodbenik/ca (v.nd. Lastnik Računa), ki ga zavezujejo Pogoji in je pooblaščen za uporabo Računa.
 10. Če se naročate na Storitve v imenu svojega delodajalca, bo delodajalec Lastnik Računa in jamčite da imate pooblastilo od vašega delodajalca, da ga v vašem imenu zavezujete k našim Pogojem. 
 11. PayPal express Checkout (v.nd Paypall)
 1. Po zaključku naročila na naše Storitve bo podjetje Namig kreiralo PayPal račun v vašem imenu z vašim email naslovom. 
 2. Strinjate se da bo PayPal vaša privzeta plačilna metoda in da je vaša odgovornost kot Lastnik Računa, da ga aktivirate in vzdržujete. V kolikor ne želite sprejemati plačila preko spleta, je vaša odgovornost da Paypal račun deaktivirate. Paypal je tretja stranka naših Storitev kar opredeljuje 16 člen teh Pogojev. 
 1. Domenska imena

Ob nakupu domene vam bomo v podjetju Namig zaračunali podaljšanje domene vsako leto avtomatsko, tako dolgo dokler boste uporabljali Storitve. Zavedate se da je vaša odgovornost da deaktivirate avtomatsko podaljšanje domen v kolikor se odločite da Storitev več ne boste uporabljali.

1. Splošna določila 

Pogoje, Pravilni o uporabi in Pravila zasebnosti morate prebrati, se z njimi strinjati in jih sprejeti preden postanete uporabnik podjetja Namig. 

 1. Tehnična pomoč je zagotovljena samo Lastnikom Računa samo preko našega sistema za pomoč strankam. 
 2. Pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije (Evropa), ne glede na načela kolizije zakonov. Stranke se nepreklicno in brezpogojno podvržejo izključno pristojnosti sodišč Republike Slovenije v zvezi s katerim koli sporom ali zahtevkom, ki izhaja iz ali v zvezi s Pogoji. Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga ne velja za te pogoje storitve in je izrecno izključena.
 3. Zavedate se in se strinjate da lahko podjetje Namig, spremeni Pogoje kadarkoli, tako da objavi spremembe Pogojev na spletni strani podjetja Namig. Spremembe stopijo v veljavo z dnevom, ko je sprememba bila objavljena na spletni strani. Vaša nadaljna uporaba Storitev pomeni, da se z spremenjenimi Pogoji strinjate in jih sprejemate. V kolikor ne sprejemate sprememb Pogojev, prenehajte z uporabo Storitev v skladu s pogoji prekinitve 
 4. Storitve ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite namene. Pri uporabi Storitev ne smete kršiti zakonov v vaši jurisdikciji (vključno z zakoni o avtorskih pravicah, vendar ne omejeno nanje), zakoni, ki veljajo za vas v pristojnosti vašega kupca in zakone Republike Slovenije. Pri uporabi Storitev boste upoštevali vse veljavne zakone, pravila in predpise. 
 5. Strinjate se, da ne boste reproducirali, kopirali, kopirali, prodali, preprodali ali izkoriščali katerega koli dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Namig.
 6. Strinjate se da ne boste kupovali iskalnega motorja ali drugih plačljivih ključnih besed (na primer Google AdWords) ali domenskih imen, ki uporabljajo blagovne znamke podjetja Namig in/ali njihovih različic in izpeljank.
 7. Vprašanja, ki se nanašajo na Pogoje lahko pošljete na email naslov support@guytogo.com
 8. Razumete da se lahko vaš Material (razen informacij kreditnih kartic) prenese nešifrirano in sicev a) prenos preko različnih omrežij; in b) spremeni in prilagodi različnim tehničnim zahtevam omrežij in napravam. Informacije o kreditnih karticah so ZMERAJ šifrirane med prenosom. 
 9. Strinjate se in potrjujete da Pogoji zasebnosti urejajo vašo uporabo Storitev, vključno z informacijami, ki jih posredujete in shranite v podjetju Namig.
 10. Pogoji so napisani v slovenskem jeziku in angleškem jeziku. V kolikor obstaja kakšna razlika med jeziki velja pravilo da je angleška verzija pravilna. 

2. Pravice podjetja Namig

 1. Pridržujemo si pravico do spremembe ali prekinitve Storitev iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila.
 2. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli zavrnemo Storitev iz kakršnegakoli razloga.
 3. Pridružujemo si pravico da lahko, vendar brez  obveznosti, odstranimo Material in prekinemo ali začasno suspendiramo Račune, če po lastni presoji ugotovimo, da blago ali storitve, ki ga ponujate prek trgovine skozi Račun, ali Materiali, ki so naloženi ali objavljeni v trgovini, kršijo naš Pravilnik ali te Pogoje. 
 4. Verbalna ali pisna zloraba katerekoli vrste (vključno z grožnjami ali maščevanjanjem) katerega koli uporabnika Računa do podjetja Namig, zaposlenega, člana, partnerja, predstavnika ali prodajalca bo imela za posledico takojšnje prenehanje in odpove Računa. 
 5. Podjetje Namig ne pregleduje Materialov pred objavo le teh ampak lahko po lastni presoji, kadar koli zavrnemo ali odstranimo morebitne Materiale iz Storitev.
 6. Pridržujemo si pravico do zagotavljanja naših Storitev vašim tekmecem in ne obljubljajo ekskluzivnosti v katerem koli določenem tržnem segmentu. Nadalje se zavedate in se strinjate, da so zaposleni in izvajalci podjetja Namig lahko tudi Lastniki Računa in opravljajo dejavnost za katero lahko smatrate, da je vam konkurenčna. Ne glede na to dejstvo pa so zaposleni podjetja Namig odgovorni za kakršno koli krajo ali zlorabo podatkov, ki se lahko tičejo vas. 
 7. V primeru spora glede lastništva Računa si pridržujemo pravico, da zahtevamo različno dokumentacijo za določitev ali potrditev lastništva Računa. Prav tako vam lahko na sedež podjetja pošljemo pismo s kodo – ki služi kot verifikacija, ki jo vnesete v Račun. 
 8. Podjetje Namig si pridružuje pravico, da določi lastništvo računa po svoji lastni presoji ter, da prenese Račun na zakonitega lastnika. Če ne moremo določiti upravičenega lastnika računa, si pridržujemo pravico, da začasno onemogočimo Račun, dokler ne ugotovimo resničnega lastništva. 

3. Omejitev Odgovornosti 

 1. Izrecno se zavedate in se strinjate, da podjetje Namig ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali zgledno škodo, vključno, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, dobrega imena, uporabe, podatkov ali drugih neopredmetenih izgub, ki izhajajo iz uporaba ali nezmožnost uporabe Storitev.
 2. V nobenem primeru podjetje Namig, prodajalci podjetja Namig ali naši dobavitelji ne bodo odgovorni za izgubljeni dobiček ali kakršno koli posebno, naključno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz ali v povezavi z našo spletno stranjo, našimi Storitvami ali teh Pogojev. Strinjate se, da ne boste zahtevali nobenih odškodninskih zahtevkov od podjetja Namig, naših nadrejenih in podrejenih družb, podružnic, partnerjev, uradnikov, direktorjev, zastopnikov, zaposlenih in dobaviteljev, vključno z razumnimi odvetniškimi odškodninami, zaradi vaše kršitve teh Pogojev, Pravilnika uporabe in Pogojev zasebnosti, ali zaradi kršitve katerega koli zakona v kateri koli državi ali pravic tretje osebe.
 3. Storitve uporabljate na lastno odgovornost in sprejemate vsa tveganja, ki lahko izhajajo iz uporabe Storitev. Storitev je zagotovljena na podlagi “kot je” in “kot je nna voljo” brez kakršnih koli pogojev in izrecne, implicitne ali zakonske garancije. 
 4. Podjetje Namig ne jamči, da bo Storitev na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak.
 5. Podjetje Namig ne jamči, da bodo rezultati, ki se lahko pridobijo pri uporabi Stirutev, točni ali zanesljivi.
 6. Podjetje Namig ne jamči, da bo kakovost vseh izdelkov, Storitev,informacij ali drugih materialov, kupljenih ali pridobljenih s strani podjetja Namig, ustrezala vašim pričakovanjem ali da bodo popravljene morebitne napake v Storitvi.
 1. Odpoved in popolni sporazum

V kolikor podjetje Namig ne uveljavi katere koli pravice ali določila Pogojev Storitev to ne pomeni, da se odpoveduje taki pravici ali določilu. Pogoji predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Namig in urejajo uporabo Storitev ter nadomeščajo vse predhodne dogovore med vami in podjetjem Namig (vkljucno, vendar ne omejeno na določene predhodne verzije Pogojev).

 1. Intelektualna vsebina in Material Lastnika Računa
 1. Podjetje Namig si ne lasti intelektualne lastnine nad Materialom, ki ga posredujete v Hub. Vsi materiali, ki jih naložite so in bodo ostali vaši. Storitev lahko kadar koli prekinete tako, da izbrišete svoj Račun.
 2. Z nalaganjem Materialov se strinjate: (a) da omogočite drugim uporabnikom interneta, da si ogledajo Material, ki ga javno objavite v svoji Trgovini; (b) dovolite podjetju Namig shranjevanje Materiala; (c) dovolite podjetju Namig javno objavo Materiala, ki ga javno objavite; in (d) da lahko podjetje Namig kadarkoli preuči vse Materiale, ki so bili naloženi na strežnike podjetja Namig in partnerjev Nami v sklopu Huba, čeprav podjetje Namig k temu ni zavezano.
 3. Nad svojim Materialom obdržite lastništvo, ki ga naložite na strežnike podjetja Namig. Vendar pa s tem, ko svojo Trgovino objavite v javnosti, soglašate, da boste dovolili drugim, da si ogledajo Materiale ki jih javno objavite v svoji Trgovini ter Materiale delijo na družabna omrežja in elektronske naslove. Sami ste odgovorni za skladnost materialov z veljavnimi zakoni in predpisi.
 4. Vaše zaupne podatke ne bomo razkrili tretjim osebam, razen, če je to potrebno za zagotavljanje naših Storitev. Zaupne informacije vključujejo vse Materiale ali podatke, ki nam jih posredujete in niso javno znane. Zaupne informacije se smatrajo informacij, ki: (a) so bile v javni domeni, ko smo jih prejeli; (b) pridejo v javno domeno brez naše krivde potem, ko smo Material že prejeli; (c) smo jih prejeli od nekoga drugega, ne da bi kdor koli kršil obveznosti glede zaupnosti; (d) jih z zakonom moramo razkriti.
 5. Podjetje Namig ima neizključno pravico in licenco za uporabo imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk in logotipov, povezanih z vašo trgovino, z namenom promocije vaše Trgovine in naših Storitev. 

Videz (v.nd. Tema) vaše trgovine je prednastavljen s strani podjetja Namig. Tema je edina pravilna, saj zagotavlja nemoteno delovanje vašega Huba. Inštalacija nove Teme brez pisnega dovoljenja podjetja Namig ni mogoča. Podjetje Namig dodajaTeme in/ali spreminja Temo v Hubu za različne namene vaše uporabe po lastni presoji, praksi in zahtevam trga. Temo lahko spremenite tam kjer je to mogoče, kar bo v Sistemu jasno določeno.   

Elemente v Temi lahko spremenite tako, da ustreza vaši trgovini (barve, tipografija, velikosti itd.) s funkcijami in orodji, ki jih omogoša podjetje Namig. Drugih orodij, aplikacij, vmesnikov ali kakršnih koli drugih načinov ni dovoljeno uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena podjetja Namig. Podjetje Namig lahko doda elemente ali spremeni nogo (Footer) vašega Huba po svoji presoji. Podjetje Namig lahko spremeni element v Temi, ki ste ga vi dodali, če po lastni presoji ugotovi, da Tema vsebuje element, ki krši Pogoje, tudi če ste v tem stanju Temo prejeli. Podjetje lahko spremeni obstoječo Temo, ki jo trenutno uporabljate v sklopu tehničnih in vsebinskih posodobitev Huba po lastni presoji, kadar koli po lastni presoji, brez vašega dovoljenja.  

 

Pravice intelektualne lastnine Teme ostanejo v lasti podjetja Namig. Če presegate pravice, ki smo vam jih z Računom podelili lahko podjetje Namig zoper vas vloži tožbo in sprejme ukrepe, kot je sprememba nastavitev v Trgovini ali zaprtje Trgovine.

4. Plačilo in cena Storitev

Vaša dolžnost je, da plačate naročnino za Račun na mesečni ravni v vrednosti 18€ plus DDV. V to ceno so všteti vsi stroški Računa. 

Naročnine se plačajo vnaprej in bodo zaračunane v 30-dnevnih intervalih. Račun za Naročnino bomo poslali po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli v Računu.  

V kolikor izstavljenega računa ne poravnate v roku, ki je naveden na izstavljenem računu bomo ravnali v skladu z določili iz poglavja Prekinitve

Podjetje namig ne dela vračil za že vplačane Naročnine. 

Spremembe cen in Storitev

 

Podjetje Namig si pridružuje pravico da spreminja ceno naročnine. Sprememba cene lahko ni pa nujno sovpada s spremembo Storitev. Podjetje Namig si pridržuje pravico kadarkoli spremenitii ali prenehati izvajanje Storitev (ali kateri koli njen del) z ali brez obvestila. 

Kakršno koli spremembo vas bomo obvestili 30 dni pred spremembo na elektronski naslov. 

Spremenjena cena in/ali Storitev bo stopila v veljavo po preteku 30 dni od obvestila o spremembi.

Mikro Namig d.o.o. ne odgovarja vi ali katerikoli tretji osebi za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ukinitev ali prekinitev storitve.

5. Prekinitev

Račun lahko kadar koli prekličete tako, da pošljete e-poštno sporočilo simon.legen@gmail.com in sledite posebnim navodilom, ki jih prejmete od podjetja Namig. 

Po preklicu Storitev s strani katere koli stranke iz katerega koli razloga se zgodi naslednje:

 1. če ni drugače določeno v Pogojih Storitve, ne boste upravičeni do kakršnih koli povračil vsote, ki ste jo kadar koli plačali v obliki Naročnine.
 2. kakršno koli neporavnano stanje, ki ga dolgujete podjetju Namig z uporabo Storitev do dneva začetka veljavnosti takšne odpovedi, vam podjetje Namig zbriše in ne bo zahtevalo poplačila od vas;
 3. Storitev bomo za vas omejili, kar pomeni, da boste imeli dostop do Sistema, Trgovina pa ne bo več javno vidna/dostopna vašim strankam. Ne glede na to boste lahko sprovedli vsa naročila znotraj Sistema, ki so se zgodila pred ukinitvijo vendar samo v obdobju 30 dni od odpovedi. 
 4. Po tem obdobju bomo ukinili tudi Sistem, vaš Račun ter vse ugodnosti povezane z njim.
 5. Po preteku 30 dni vam bomo v osmih dneh poslali datoteke vseh vaših Materialov kot naprimer: bazo uporabnikov z vsemi atributi ki ste jih zbirali o svojih uporabnikih, listo vseh produktov, slik opisov, cen, kuponov, pogodb, računov, naročil, objav, ostalih slik, videov itd., v obliki ki ga določi podjetje Namig.
 6. Pridržujemo si pravico do spremembe ali prekinitve Storitev ali vašega Računa iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila.
 7. V kolikor ugotovimo da ste kakorkoli kršili Pogoje ali zakone v državi v kateri se nahajate oziroma iz katere upravljate Račun ali ste se ukvarjali z goljufivimi dejavnostmi v povezavi s Trgovino, bomo po lastni presoji začasno ukinili ali prekinili vaš Račun. V tem primeru se strinjate, da vam onemogočimo dostop do Sistema, Trgovina pa postane nedostopna za vaše uporabnike. Ne glede na to obdržimo vaš Material shranjen v primeru, da ga moramo posredovati po zakonu preiskovalnim in drugim organom države, ter, da vam lahko v primeru vaše nedolžnosti ponovno vzpostavimo vaš Hub. Ne glede na zadnji stavek vam pošljemo datoteke z vašim Materialom kot pravi točka 5. 

Storitve naših Partnerjev – tretje stranke

Strinjate se, da lahko podjetje Namig sodeluje in uporablja, aplikacije, vtičnike in druge storitve poslovnih partnerjev, z namenom zagotavljanja nemotene uporabe Storitev s tem pa tudi razkrije vaš Material poslovnim partnerjem.  

Poleg teh pogojev storitve se strinjate tudi z dodatnimi pogoji, specifičnimi za storitve, ki jih ponujajo partnerji podjetja Namig ali druge tretje osebe.

Kakršna koli uporaba storitev tretjih strank v vašem Hubu je na lastno odgovornost in diskrecijska pravica ter vaša odgovornost, da preberete pogoje in/ali pravilnike o zasebnosti, ki veljajo za takšne storitve tretjih oseb, preden jih uporabite.

Ne zagotavljamo nobenih jamstev v zvezi s storitvami tretjih strank. Potrjujete, da podjetje Namig nima nadzora nad storitvami tretjih strank in ni odgovoren in ne odgovarja nikomur za takšne storitve tretjih strank. Podjetje Namig ne zagotavlja razpoložljivosti storitev tretjih strank.

Z uporabo Storitev in s strinjanjem s temi Pogoji nam dovolite da našemu patnerju za nemoteno uporabo Storitev, omogočimo dostop do vašega Materiala in izvedejo kakršne koli druge ukrepe, ki se zahtevajo za prevajanje storitve tretje osebe s storitvami, in vsaka izmenjava podatkov ali druga medsebojno delovanje med vami in ponudnikom tretje strani je izključno med vami in tem ponudnikom tretjih oseb. 

Podjetje Namig ni odgovorno za kakršno koli razkritje, spreminjanje ali brisanje vaših podatkov in materialov; ali za kakršne koli izgubo ali škodo, ki bi utegnile nastati zaradi dostopa tretjih oseb ali ponudnika tretje strani do vaših podatkov ali drugih materialov.

Mikro Namig d.o.o. v nobenih okoliščinah ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično, kaznovalno, izredno, vzorno ali drugo škodo, ki izhaja iz kakršnih koli storitev tretjih oseb ali vaše pogodbeno razmerje s katerim koli ponudnikom tretjih oseb. Te omejitve veljajo tudi, če je bilo podjetje Namig seznanjen z možnostjo takšne škode. Navedene omejitve veljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja.

Strinjate se, da ne boste zahtevali nobenih odškodninskih zahtevkov od podjetja Namig, naših nadrejenih in podrejenih družb, podružnic, partnerjev, uradnikov, direktorjev, zastopnikov, zaposlenih in dobaviteljev, vključno z razumnimi odvetniškimi odškodninami, ki izhajajo iz vaše uporabe storitve tretje osebe ali vaš odnos s ponudnikom tretje strani.

6. Postopek obveščanja DMCA in postopek odstranitve

Podjetje Namig podpira zaščito intelektualne lastnine in zahteva, da uporabniki Računa storijo enako. V našem domeni je odgovoriti na vsa obvestila o domnevni kršitvi avtorskih pravic. Če nekdo verjame, da eden od naših Lastnikov Računa krši njegove pravice intelektualne lastnine, lahko pošlje obvestilo DMCA na pooblaščenega zastopnika podjetja Namig z uporabo našega obrazca. Ob prejemu obvestila DMCA lahko odstranimo ali onemogočimo dostop do takega Material, za katere se domneva, da je predmet kršitve avtorskih pravic. Ko Lastnik Računa prejme obvestilo o odstranitvi, se lahko Lastnik Računa z obvestilom z našim obrazcem, pritoži zoper odstranitev. Prvotni pritožnik ima 14 delovnih dni po tem, ko prejmemo ugovor na pritožbo, da zahtva sodno odredbo, ki bi Lastniku Računa preprečila uporabo domnevno spornega Materiala. V kolikor tega v 14 delovnih dneh tega ne stori bomo obnovili gradivo. Več informacij najdete v našem obvestilu o DMCA – Evropa in postopku odstranitv

Prostojno sodišče za reševanje sporov: Ljubljana, Slovenija. 

1.2.2021

 

 

Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti Mikro Namig d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Mikro Namig d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Mikro Namig d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana (v nadaljevanju: “Mikro Namig”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Mikro Namig nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije Mikro Namig,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

2. Osebni podatki, ki jih zbira Mikro Namig

Če ste le obiskovalec spletne strani Mikro Namig, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev Mikro Namig (npr. Spletna stran, spletna trgovina, …) ali naročnik storitev, ki jih nudi Mikro Namig, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • kontaktni telefon
 • podatke za izdajo računa (vaš naslov, davčna številka).

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Mikro Namig d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

5. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

Če ste naročili storitve, ki jih ponuja Mikro Namig (nakup kart za naše vadbe v Poslovni enoti Fit Hub, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobot, naročilo na mesečne dostope do posameznih vadb oziroma katerokoli drugo storitev iz veljavnega cenika  ipd.), se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za namen sklenitve pogodbe in izvrševanja pravic ter izpolnjevanja obveznosti iz takšnega pogodbenega razmerja.

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Mikro Namig obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, morebitna sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Mikro Namig in posameznikom.

Pri pravnih osebah pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko Mikro Namig v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali Mikro Namig.

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi Mikro Namig. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si Mikro Namig pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov simon.legen@guytogo.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža Mikro Namig.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli.  Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s Mikro Namig.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s Mikro Namig.

6. Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike.  V takem primeru lahko Mikro Namig posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s Mikro Namig sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so Mikro Namig pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Mikro Namig na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Mikro Namig se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.  

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov simon.legen@guytogo.com ali po pošti na naslov Mikro Namig d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Mikro Namig:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 • (i)pravico do dostopa do podatkov
 • (ii)pravico do popravka
 • (iii)pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 • (iv)pravico do omejitve obdelave
 • (v)pravico do prenosljivosti podatkov
 • (vi)pravico do ugovora

 

(i)pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

(ii)pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii)pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

(iv)pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih Mikro Namig, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

(v)pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Mikro Namig pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

(vi)pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov simon.legen@guytogo.com ali po pošti na naslov Mikro Namig d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri Mikro Namig v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

10. Piškotki

Mikro Namig na spletnem mestu uporablja “piškotke” – to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če “piškotkov” ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotkov pogoj za uporabo spletne strani Mikro Namig.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si preberite v Pravilniku o piškotkih, ki je objavljen na spletni strani Mikro Namig.

11. Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Mikro Namig si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Mikro Namig 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov simon.legen@guytogo.com.

12. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani Mikro Namig (https://guytogo.com/) in začne veljati 1.4.2021.

 

Mikro Namig d.o.o.